Oferta

Instalacja wentylacji

– wentylacja mechaniczna przemysłowa
– rekuperacja

OZE

– solarne systemy grzewcze
– sprężarkowe pompy ciepła
– sorpcyjne pompy ciepła
– wymiennikowe systemy gruntowe

Sieci i przyłącza zewnętrzne

– sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej
– sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej
– sieci i przyłącza wodociągowe
– sieci i przyłącza gazowe
– sieci i przyłącza cieplne

Chłodnictwo

– systemy klimatyzacji lokalnej split/multisplit
– instalacje glikolowe i freonowe

Instalacje grzewcze

-instalacje centralnego ogrzewania
* grzejnikowe
* płaszczyznowe (podłogowe, ścienne, sufitowe)
-instalacje ciepła technologicznego

Źródła ciepła

– kotłownie gazowe
– kotłownie olejowe
– Kotłownie na paliwo stałe
– węzły cieplne wodne
– kolektory słoneczne
– pompy ciepła

Instalacje wodno-kanalizacyjne

– wewnętrzne instalacje wody bytowej zimnej i ciepłej
– instalacje uzdatniania wody
– instalacje kanalizacji sanitarnej
– instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
– instalacje kanalizacji deszczowej podciśnieniowej
– przepompownie